Artikel Kesehatan Mengenai Gaya Parenting

9 Cara Meningkatkan Minat Baca Anak yang Patut Dicoba

Anak malas membaca buku? Jangan khawatir, terdapat cara meningkatkan minat baca anak yang bisa dicoba, seperti mengajaknya ke perpustakaan hingga memperkenalkannya dengan penulis ternama dunia.
20 Apr 2021|Fadli Adzani
Baca selengkapnya
Tingginya minat baca anak dapat membawa banyak manfaat untuk tumbuh kembangnya.

9 Cara Efektif untuk Mengatasi Anak yang Suka Memukul

Apakah anak suka memukul adik atau temannya di sekolah? Jika iya, orangtua harus segera mengambil tindakan untuk menghentikannya, seperti membuat peraturan tegas hingga mengajarkannya berperilaku baik.
19 Apr 2021|Fadli Adzani
Baca selengkapnya
Kebiasaan anak suka memukul harus segera diatasi agar tidak terbawa hingga dirinya dewasa.

6 Cara Mengajarkan Anak Membuang Sampah Pada Tempatnya

Membuang sampah pada tempatnya adalah tugas setiap orang, termasuk Si Kecil. Untuk mengajari anak membuang sampah pada tempatnya, cobalah ajak dia main ke luar rumah atau baca buku tentang kebersihan lingkungan.
15 Apr 2021|Fadli Adzani
Baca selengkapnya
Jangan malas untuk mengajari anak membuang sampah pada tempatnya.

9 Tips Mempersiapkan Si Kecil untuk Punya Adik

Penting bagi orangtua untuk membantu si Kakak mempersiapkan diri saat punya adik. Untuk membantunya, Anda bisa melibatkannya dalam mengurus adik hingga memberikannya perhatian lebih.
14 Apr 2021|Fadli Adzani
Baca selengkapnya
Saat kakak sudah punya adik, orangtua harus membantunya dalam menjadi seorang kakak yang peduli.

8 Cara Mengatasi Anak Susah Minum Obat secara Efektif

Anak susah minum obat saat dirinya sedang sakit? Jangan khawatir dulu, terdapat cara mengatasinya yang bisa dilakukan, seperti membiarkan anak memilih rasa obatnya hingga memasukkan obat ke dalam makanan.
13 Apr 2021|Fadli Adzani
Baca selengkapnya
Anak susah minum obat tidak boleh disepelekan agar kebiasaan ini tak terbawa hingga dewasa.

Mengenal Ciri-ciri Anak yang Percaya Diri Sejak Dini

Penting bagi anak untuk memiliki rasa percaya diri. Maka dari itu, orangtua perlu memahami ciri-ciri anak yang percaya diri, seperti berani mengambil risiko hingga membuat keputusan.
12 Apr 2021|Fadli Adzani
Baca selengkapnya
Salah satu ciri anak yang percaya diri ialah tegar dalam menghadapi kegagalan.